Privacy & AVG.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Door de komst van de AVG geldt er nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

De AVG geldt voor alle bedrijven, stichtingen en verenigingen die persoonsgegevens verwerken. Organisaties hebben meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en moeten kunnen aantonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken voor doelen die vooraf zijn vastgesteld. Deze doelen vind je terug in een privacyreglement. In het privacyreglement moet in ieder geval de volgende informatie staan:

  • Identiteit van je bedrijf.
  • Contactgegevens.
  • Het doel en de juridische basis van de verwerking.
  • De bewaartermijn van de gegevens die je opslaat.
  • De rechten van de betrokkenen.
  • Het recht om toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
  • Welke derde partijen voor jou gegevens verwerken.
Wil je meer kennis opdoen?
Kom je er niet helemaal uit?